برنده جایزه بین‌المللی ترویج کتابخوانی ایبی- آساهی 2016

چگونه به "با من بخوان" بپیوندیم؟

برای پیوستن به طرح با من بخوان راه‌های گوناگون زیر پیشنهاد می‌شود:

 1. پشتیبانی مالی

  افراد نیکوکار می‌توانند خود مرکز یا آموزشگاهی را در منطقه‌ای محروم پیشنهاد کنند و پشتیبانی مالی اجرای آن طرح در آن مرکز را به مدت سه، شش، یک سال یا بیشتر، بپذیرند. در این صورت با به امضا رساندن یک تفاهم‌نامه، کتاب‌های مناسب به رایگان به دست کودکان محروم رسانده می‌شود و در چارچوب برنامه با من بخوان پس از برگزاری کارگاه برای مربیان و آموزگاران، نشست‌های کتابخوانی برای کودکان اجرا می‌شود. پشتیبان مالی طرح پیوسته در جریان گزارش‌ها و ارزیابی‌ها ی اجرای آن طرح قرار خواهد گرفت.

 2. کمک به صندوق

  صندوق توانمندسازی کودکان کار و محروم، اجرای این طرح را، همراه با اجرای برنامه آموزش خلاق، در شماری از مرکز با من بخوان بر عهده دارد. افراد نیکوکار می‌توانند با کمک‌های مالی به این صندوق، به هر میزان و در هر زمان، به اجرای هر چه بهتر و گسترده‌تر این طرح در مراکز کودکان کارو خیابان تهران و شماری دیگر از مراکز تحت پوشش برنامه‌ی «با من بخوان» یاری رسانند.

 3. کمک به پیشبرد طرح مادر و نوزاد

   

  اهدای کیسه مادر و نوزاد به مادران خانواده‌های محروم در محله‌ها، بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها و... هم یکی از راه‌های همکاری با طرح با من بخوان است.

 4. کمک‌های انسانی

   چنانچه شما در زمینه‌های در پیوند با این طرح، کارشناس هستید و از مهارت‌های لازم برخوردارید، می‌توانید با کار داوطلبانه خود در حوزه‌های زیر به این طرح یاری برسانید:

  • کتابخوانی
  • نمایش و هنر برای کودکان
  • کتابداری
  • تشکیل نشست‌های آموزشی کتابخوانی با مادران جوان در مناطق محروم
  • ترجمه خبر‌ها و گزارش‌ها از فارسی به انگلیسی
  • ترجمه متن‌های انگلیسی یا زبان‌های دیگر به فارسی

همه حقوق این سایت از آن موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است.