برنده جایزه بین‌المللی ترویج کتابخوانی ایبی- آساهی 2016

کیسه‌های پارچه‌ای

موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان کیسه‌های پارچه‌ای ویژه‌ای را برای برنامه با من بخوان طراحی و تهیه کرده است.

این کیسه‌های با دوام با تصویرهای زیبا و با موضوع‌های مرتبط با کتابخوانی و ارزش‌های زندگی تزیین شده‌اند. برنامه با من بخوان با استفاده از این کیسه‌ها  کودکان و نوجوانان، والدین و مربیان را به نگهداری بهتر از کتاب تشویق می‌کند و نگاه زیست‌محیطی و کاهش استفاده از کیسه‌های نایلونی را ترویج می‌دهد.

همه حقوق این سایت از آن موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است.