برنده جایزه بین‌المللی ترویج کتابخوانی ایبی- آساهی 2016

معرفی با من بخوان در منطقه درگهان

منطقه جغرافیاییاستان هرمزگان،
تعداد کودکان:
گروه سنی کودکان:
تعداد مربیان و آموزگاران: 
تاریخ آغاز

شرح کامل

همه حقوق این سایت از آن موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است.