می خوایم یه خرس شکار کنیم + راهنما و فعالیت

می خوایم یه خرس شکار کنیم + راهنما و فعالیت
محتوای بسته
می خوایم یه خرس شکار کنیم + راهنما و فعالیت
  • یک جلد کتاب
  • یک جلد راهنمای خواندن و فعالیت مربوط به کتاب
  • برگ های فعالیت..

در ادامه بخش هایی از محتویات بسته آورده شده است.

قیمت: 
۶۵۰۰ تومان

داستان "می خوایم یک خرس شکار کنیم" درباره پدری با چهار فرزندش است که برای شکار خرس سفری خیالی را آغاز می کنند. از علف های بلند و رودخانه و راهی پر از گل و شل گذر می کنند، جنگل تاریک را پشت سر می گذارند و از میان توفان به غاری می رسند که گویا خرسی در آنجا لانه دارد. این کتاب برای کودکان گروه سنی پیش دبستان و سال های اول و دوم دبستان مناسب است.

"می خوایم یک خرس شکار کنیم" نوشته مایکل روزن، شاعر نامدار انگلیسی و ‌تصویر گری هلن اکسنبری، یک کتاب تصویری داستانی است. کتاب های تصویری (Picture books) کتاب هایی هستند که متن و تصویر با کمک یکدیگر داستان را روایت می کنند. پژوهش های انجام شده نشان می دهد کودکانی که شانس شنیدن ...

می خوایم یه خرس شکار کنیم + راهنما و فعالیت

فعالیت های پس از بلندخوانی، گفت وگو:

  • سفر اکتشافی : کودکان را در یک دایره بنشانید. از آن ها بپرسید اگر بخواهند در طبیعت در یک سفر اکتشافی به جست و جوی یک جانور بروند به چه وسایلی نیاز دارند. از آن ها بخواهید تصویر آن ابزار را بکشند یا با یافتن تصویر هایی از کتابها و نشریات باطله آن ها را بر روی مقوا بچسبانند. از آن ها بپرسید در جست و جوی جانور مورد نظرشان، افزون بر رودخانه یا جنگل ممکن است از چه گذرگاه های طبیعی بگذرند. چه صداهایی در هر بخش شنیده خواهد شد؟
  • انواع خرس ها : از آن ها درباره خرس ها و زندگی انواع آن ها بپرسید. دیدگاه آن ها را درباره خرس ها و دیگر گونه های در حال انقراض بپرسید ...

می خوایم یه خرس شکار کنیم + راهنما و فعالیت