پروژه مرکز کودکان کار مولوی

پروژه مرکز کودکان کار مولوی

 

منطقه جغرافیایی: تهران، خیابان مولوی   
گروه سنی کودکان:  شش تا یازده سال 
تعداد کودکان: ۳۳۴
تعداد مربیان: ۱ نفر
پشتیبان مالی: صندوق آموزش توانمد سازی کودکان کار
تاریخ آغاز: اردیبهشت  ۹۳
از اردیبهشت ۱۳۹۳ انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان مرکز مولوی به برنامه با من بخوان پیوسته است. کارشناسان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با برگزاری کارگاه های آموزشی برای مربیان و خرید کتاب برای کودکان از محل صندوق آموزش توانمند سازی کودکان کاروابسته به موسسه، همکاری خود را با این مرکز آغاز کردند. در این مرکز ۳۳۴ کودک در گروه سنی شش تا یازده سال هفته ای یک بار در جلسات کتابخوانی طرح با من بخوان شرکت می کنند. انجمن حمایت از کودکان کارو خیابان مولوی است با هدف پشتیبانی از کودکان کار و در معرض آسیب از مرداد ماه سال ۱۳۸۱ با مجوز رسمی وزارت کشور تلاش خود را در این عرصه آغازکرد. این مرکزبدون در نظر گرفتن ملیت، قومیت، جنسیت، رنگ، نژاد و مذهب، به کودکان کار و در معرض آسیب، خدمات آموزشی و حمایتی خود را به صورت رایگان ارایه می‏ دهد.