مرکز توانمند سازی آوای ماندگار

مرکز توانمند سازی آوای ماندگار
منطقه جغرافیایی: تهران، خیابان مولوی 
گروه سنی کودکان: مهد کودک – کلاس اول ( هشت تا ده سال)– کلاس دوم (هشت تا چهارده سال)
تعداد کودکان: 14 (ثابت)  16 (متغیر) + 26 (اول و دوم)
تعداد مربیان: 3 نفر
پشتیبان مالی: صندوق آموزش توانمند سازی کودکان کار
تاریخ آغاز: اردیبهشت 93
برنامه با من بخوان از اردیبهشت 93 به همت موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در مرکز توانمندسازی آوای ماندگاردر تهران آغاز شده است. در تابستان 93 برنامه با من بخوان و آموزش خلاق برای 56 کودک در گروه‌های سنی مهد کودک ،پیش از دبستان و کلاس اول ودوم دبستان اجرا می شود. این مرکز در جهت توانمند سازی و کارآفرینی  وسواد آموزی مادران این کودکان تلاش می کند.