بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، اوز، دی 96

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، اوز، دی ۹۶

2018-01-03/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، اوز، دی 96

بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، اوز، دی ۹۶

2017-12-25/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی برای کودکان بیمار، اوز، دی96

بلندخوانی برای کودکان بیمار، اوز، دی۹۶

2017-12-25/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب لیند برگ – افسانه‌ی موش پرنده، اوز، دی 96

بلندخوانی کتاب لیند برگ – افسانه‌ی موش پرنده، اوز، دی ۹۶

2017-12-25/توسط نگار نادرپژوه

کارگاه آموزشی و بلندخوانی، اوز، دی ۹۶

2017-12-23/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «داستانک‌های نخودی»، لار، آذر 96

بلندخوانی کتاب «داستانک‌های نخودی»، لار، آذر ۹۶

بلندخوانی کتاب «داستانک‌های نخودی» در خوانسار
معرفی کتاب «داستا…
2017-12-17/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب افسانه‌ی دندان ناخدا کرو، اوز، آذر 96

بلندخوانی کتاب افسانه‌ی دندان ناخدا کرو، اوز، آذر ۹۶

2017-12-17/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «آبی کوچولو»، فیشور، آذر 96

بلندخوانی کتاب «آبی کوچولو»، فیشور، آذر ۹۶

2017-12-17/توسط هدیه خلیلیان
شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی)، اوز، آذر96

شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی)، اوز، آذر۹۶

2017-12-13/توسط نگار نادرپژوه
برگزاری نشست بلندخوانی مادران و کودکان در آذر ۹۶، اوز

برگزاری نشست بلندخوانی مادران و کودکان در آذر ۹۶، اوز

پیش‌دبستان مهر و ماه کرانی

در آذرماه سال ۹۶، مادران بچه‌های پیش‌دبس…
2017-12-12/توسط بهار مشفق
بلندخوانی مادر و فرزند

بلندخوانی مادر و فرزند، اوز، آذر ۹۶

2017-12-12/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب ایزی و راسو، اوز، آذر 96

بلندخوانی کتاب ایزی و راسو، اوز، آذر ۹۶

2017-12-12/توسط هورزاد
واژه نامه چیستانی تصویری، اوز، آذر 96

واژه نامه چیستانی تصویری، اوز، آذر ۹۶

واژه نامه چیستانی تصویری را برای دانش‌آموزان پایه سوم بلندخوانی کردیم.

مربی: فری…
2017-12-11/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب یک دقیقه صبر کن، اوز، آذر 96

بلندخوانی کتاب یک دقیقه صبر کن، اوز، آذر ۹۶

2017-12-06/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب جم جمک برگ خزون، اوز، آذر96

بلندخوانی کتاب جم جمک برگ خزون، اوز، آذر۹۶

2017-12-06/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب مربای شیرین، اوز، آذر 96

بلندخوانی کتاب مربای شیرین، اوز، آذر ۹۶

2017-11-27/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «مربای شیرین»، اوز، آذر ۹۶

بلندخوانی کتاب «مربای شیرین»، اوز، آذر ۹۶

مدرسه مهر و ماه کرانی اوز

پیش از بلندخوانی:
کتاب «مربای …
2017-11-23/توسط بهار مشفق
بلندخوانی کتاب «چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد»، لار، آبان 96

بلندخوانی کتاب «چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد»، لار، آبان ۹۶

2017-11-16/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب بازی‌های روز چهارشنبه، اوز، آبان 96

بلندخوانی کتاب بازی‌های روز چهارشنبه، اوز، آبان ۹۶

2017-11-15/توسط نگار نادرپژوه
آواورزی با سی‌بی‌لک، اوز، آبان 96

آواورزی با سی‌بی‌لک، اوز، آبان ۹۶

بعد از خواندن چندین داستانک از پکیج آواورزی با سی‌بی‌لک بچه‌ها ب…
2017-11-14/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، اوز، آبان 96

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، اوز، آبان ۹۶

2017-11-07/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب افسانه درخت خرما و بزی، اوز، آبان 96

بلندخوانی کتاب افسانه درخت خرما و بزی، اوز، آبان ۹۶

2017-11-05/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب برای خرس، اوز، آبان 96

بلندخوانی کتاب برای خرس، اوز، آبان ۹۶

2017-11-05/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، اوز، آبان ۹۶

بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، اوز، آبان ۹۶

مدرسه مهر و ماه کرانی اوز

مربی: پوران نجم دینی کتاب‌دار و قصه‌گو
2017-10-26/توسط بهار مشفق
بلندخوانی کتاب «افسانه درخت خرما و بزی»، اوز، آبان ۹۶

بلندخوانی کتاب «افسانه درخت خرما و بزی»، اوز، آبان ۹۶

مدرسه مهر و ماه کرانی

مربی: عاطفه قائدی، معلم پایه ششم دبست…
2017-10-24/توسط بهار مشفق
بلندخوانی کتاب «المر»، اوز، مهر ۹۶:

بلندخوانی کتاب «المر»، اوز، مهر ۹۶

مدرسه مهر و ماه کرانی اوز

امروز کتاب المر را برای بچه‌های پیش‌دبس…
2017-10-21/توسط بهار مشفق
بلندخوانی کتاب المر، اوز، مهر 96

بلندخوانی کتاب المر، اوز، مهر ۹۶

2017-10-21/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب غول مهربان صحرا، اوز، مهر96

بلندخوانی کتاب غول مهربان صحرا، اوز، مهر۹۶

2017-10-17/توسط هورزاد
بلندخاونی کتاب بوسه‌هایی برای بابا، اوز، مهر 96

بلندخوانی کتاب بوسه‌هایی برای بابا، اوز، مهر ۹۶

2017-10-15/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب معدن ذغال سنگ کجاست؟، اوز، مهر 96

بلندخوانی کتاب معدن زغال سنگ کجاست؟، اوز، مهر ۹۶

کتاب معدن زغال‌سنگ کجاست؟ را برای دانش‌آموزان پایه سوم بلندخوا…
2017-10-03/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب افسانه بزی و درخت خرما، اوز، مهر 96

بلندخوانی کتاب افسانه بزی و درخت خرما، اوز، مهر ۹۶

کتاب افسانه بزی و درخت خرما را بلندخوانی کردیم.

برای فعالیت بعد از بلن…
2017-09-26/توسط نگار نادرپژوه