بلندخوانی «کتاب هیولاهای دندان»، معلم کلایه، تیر۹۷:

بلندخوانی «کتاب مهمانی هیولاهای دندان»، معلم کلایه، تیر۹۷

مربی: خانم اسکندری
2018-06-27/توسط بهار مشفق

بلندخوانی کتاب جمجمک برگ خزون، معلم‌کلایه، اسفند۹۶

2018-03-09/توسط هورزاد
کتاب‌خواندن کودکان، معلم کلایه، اسفند96

کتاب‌خواندن کودکان، معلم کلایه، اسفند۹۶

کتابدار: زیور اسکندری
2018-02-26/توسط بهار مشفق
بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، معلم کلایه، بهمن 96

بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، معلم کلایه، بهمن ۹۶

کتابدار: خانم اسکندری

بلندخوانی کتاب قصه مرغ سرخ پاکوتاه و…
2018-02-09/توسط بهار مشفق
بلندخوانی «خانم زری به گردش می‌رود»، معلم کلایه، دی 96

بلندخوانی «خانم زری به گردش می‌رود»، معلم کلایه، دی ۹۶

آموزگار: خانم نرگس حسینی
2018-01-15/توسط بهار مشفق
بازدید رئیس اداره آموزش وپرورش معلم کلایه و همراهان از کتابخانه آذر ۹۶

بازدید رئیس اداره آموزش وپرورش معلم کلایه و همراهان از کتابخانه آذر ۹۶

2017-12-21/توسط بهار مشفق
فارسی‌آموز نخودی، معلم کلایه، آذر 96

فارسی‌آموز نخودی، معلم کلایه، آذر ۹۶

معلم کلایه . کلاس اول

آموزگار: خانم حسینی2017-12-08/توسط بهار مشفق
بلندخوانی کتاب «مهمانی هیولاهای دندان»، معلم کلایه، آذر ۹۶:

بلندخوانی کتاب «مهمانی هیولاهای دندان»، معلم کلایه، آذر ۹۶:

دبستان حدادی
آموزگار: نرگس حسینی

بچه‌های کلاس اول را به کتابخانه با من بخوا…
2017-09-21/توسط بهار مشفق
بلندخوانی کتاب «تنور»، معلم کلایه، فروردین 96

بلندخوانی کتاب «تنور»، معلم کلایه، فروردین ۹۶

  
2017-04-17/توسط بهار مشفق