بلندخوانی کتاب توسط همیار کتابخانه، کتابخانه یحیی مافی، آبان ۱۴۰۰

2021-11-19/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلند خوانی کتاب رفتم به باغی در کتابخانه یحیی مافی، فروردین ۱۴۰۰

2021-04-17/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی در دامان طبیعت قزوین

 

در دامنه‌‌ رشته‌ کوه‌های البرز، بهار پرشکوفه از ر…
2019-05-01/توسط هدیه خلیلیان

نمایشگاه کتاب با من بخوان، معلم کلایه، اسفند ۹۷

2019-02-25/توسط نرگس پرسنده

حضور نوآموزان در کتابخانه، معلم‌کلایه، دی ۹۷

2019-01-02/توسط نرگس پرسنده

جشن یلدا، معلم کلایه، آذر ۹۷

2018-12-20/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب بچه جادوگرها به مدرسه می‌روند، معلم‌کلایه، آذر۹۷

2018-12-19/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب وقتی سگ دنبالت کرد از دیگران کمک بخواه، معلم‌کلایه، آذر۹۷

وقتی سگ دنبالت کرد از دیگران کمک بخواه را برای دانش‌آموزان…
2018-12-01/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، معلم‌کلایه، آبان ۹۷

2018-11-20/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب بیدی، معلم کلایه، آبان ۹۷

2018-11-12/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب یک موجود خیلی عجیب، معلم کلایه، آبان ۹۷

2018-10-27/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب فراتر از رؤیا، معلم کلایه، آبان ۹۷

2018-10-27/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی «کتاب مهمانی هیولاهای دندان»، معلم کلایه، تیر۹۷

مربی: خانم اسکندری
2018-06-27/توسط editorfa

بلندخوانی کتاب جمجمک برگ خزون، معلم‌کلایه، اسفند۹۶

2018-03-09/توسط کارشناس با من بخوان

کتاب‌خواندن کودکان، معلم کلایه، اسفند۹۶

کتابدار: زیور اسکندری
2018-02-26/توسط editorfa

بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، معلم کلایه، بهمن ۹۶

کتابدار: خانم اسکندری

بلندخوانی کتاب قصه مرغ سرخ پاکوتاه و…
2018-02-09/توسط editorfa

بلندخوانی «خانم زری به گردش می‌رود»، معلم کلایه، دی ۹۶

آموزگار: خانم نرگس حسینی
2018-01-15/توسط editorfa

بازدید رئیس اداره آموزش وپرورش معلم کلایه و همراهان از کتابخانه آذر ۹۶

2017-12-21/توسط editorfa

فارسی‌آموز نخودی، معلم کلایه، آذر ۹۶

معلم کلایه . کلاس اول

آموزگار: خانم حسینی2017-12-08/توسط editorfa

بلندخوانی کتاب «مهمانی هیولاهای دندان»، معلم کلایه، آذر ۹۶:

دبستان حدادی
آموزگار: نرگس حسینی

بچه‌های کلاس اول را به کتابخانه با من بخوا…
2017-09-21/توسط editorfa

بلندخوانی کتاب «تنور»، معلم کلایه، فروردین ۹۶

  
2017-04-17/توسط editorfa