بلندخوانی کتاب آهنگ تار کولی، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، درگهان، شهریور ۹۸

2019-09-14/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قصه پنج تا موش و یک گربه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-12/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پا کوتاه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-05/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی خرگوش کوچولوی خوشحال، درگهان، شهریور ۹۸

2019-08-31/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب المر، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب سام و حیوان خانگی‌اش، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب المر، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی رفتم به باغی، قشم، امرداد ۹۸

2019-08-14/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی چه و چه و چه یک بچه، قشم، مرداد ۹۸

2019-07-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه و آواز پرنده، قشم، مرداد۹۸

2019-07-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب کمی گم شده‌ام، درگهان، تیر۹۸

2019-07-22/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب المر، قشم، تیر ۹۸

2019-07-17/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی دویدم و دویدم، قشم، تیر ۹۸

2019-07-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب تک‌خال، قشم، تیر۹۸

2019-07-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی سلام! مگسک – داستان‌های مگسک و پسرک، قشم، تیر۹۸

2019-07-14/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب همه آن‌ها یک گربه دیدند، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب من آماده نیستم، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب سارا کوچولو مواظب باش، قشم، تیر ۹۸

2019-07-11/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب تو یک جوجه هستی، قشم، تیر۹۸

2019-07-10/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب شلی، گوسفند پشمالو، قشم، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب اردک، خرگوش، قشم، تیر۹۸

2019-07-06/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دم گربه‌ها را بکش، قشم، تیر ۹۸

2019-07-04/توسط نگار نادرپژوه

نمایش افسانه‌ی درخت خرما و بزی، قشم، تیر ۹۸

2019-07-02/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی افسانه درخت خرما و بزی، قشم، تیر۹۸

2019-06-30/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «المر»، درگهان، خرداد 98

بلندخوانی کتاب «المر»، درگهان، خرداد ۹۸

کتاب «المر» به کودکان کمک می‌کند که خود را همان گونه که هستن…
2019-05-26/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «المر»، بندرعباس، فروردین 98

بلندخوانی کتاب «المر»، بندرعباس، فروردین ۹۷

2018-04-07/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «نقطه» و «دست برای زدن نیست»، بندرعباس، فروردین 97

بلندخوانی کتاب «نقطه» و «دست برای زدن نیست»، بندرعباس، فروردین ۹۷

2018-04-02/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «جمجمک برگ خزون»، سلخ، آبان 96

بلندخوانی کتاب «جمجمک برگ خزون»، سلخ، آبان ۹۶:

این هفته برای دانش‌آموزان کلاس‌های اول و دوم و سوم کتاب جمجمک برگ …
2017-11-01/توسط بهار مشفق

داستانک دوم «آوا ورزی با سیبیلک»، سلخ، آبان ۹۶

2017-10-30/توسط بهار مشفق
آوا ورزی با سیبیلک، سلخ، آبان ۹۶

آوا ورزی با سیبیلک، سلخ، آبان ۹۶

در این جلسه با بچه‌های ۳ تا ۵ ساله کتاب آوا ورزی با سیبیلک را…
2017-10-28/توسط بهار مشفق
آبی کوچولو و زرد کوچولو

بلندخوانی کتاب «آبی کوچولو و زرد کوچولو»، سلخ، آبان ۹۶

پس از بلندخوانی کتاب آبی کوچولو و زرد کوچولو با استفاده از آ…
2017-10-28/توسط بهار مشفق
س از بلندخوانی بچه‌ها نقاشی کشیدند.

بلندخوانی کتاب «شاه لاک‌پشت‌ها»، سلخ، مرداد ۹۶

در این جلسه کتاب شاه لاک‌پشت‌ها برای بچه‌ها بلندخوانی شد. موضوع این …
2017-07-27/توسط بهار مشفق