بلندخوانی کتاب با هم قلعه می‎‌سازیم، قشم، بهمن ۹۸

2020-01-21/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، قشم، دی ۹۸

2020-01-16/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، قشم، دی ۹۸

2020-01-06/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب مسابقه‌ی سبز، درگهان، دی ۹۸

2019-12-14/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، قشم، مهر ۹۸

2019-10-03/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب پدربزرگِ من، قشم، مهر ۹۸

2019-10-01/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت کتاب المر، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب آهنگ تار کولی، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب کنسرت پنج موش بامزه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-17/توسط نگار نادرپژوه

جشن لایه‌ی اوزن، کتابخانه‌ی نوید وحی، شهریور ۹۸

2019-09-16/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، درگهان، شهریور ۹۸

2019-09-14/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قصه پنج تا موش و یک گربه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-12/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-09/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پا کوتاه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-05/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی خرگوش کوچولوی خوشحال، کتابخانه‌ی نوید وحی، شهریور ۹۸

2019-08-31/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب المر، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب سام و حیوان خانگی‌اش، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب المر، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی رفتم به باغی، قشم، امرداد ۹۸

2019-08-14/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب گربه‌ی قرمز و گربه‌ی آبی، قشم، امرداد ۹۸

2019-07-29/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی چه و چه و چه یک بچه، قشم، مرداد ۹۸

2019-07-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه و آواز پرنده، قشم، مرداد۹۸

2019-07-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب کمی گم شده‌ام، کتابخانه‌ی نوید وحی، تیر۹۸

2019-07-22/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب کمی گم‌شده‌ام، کتابخانه‌ی نوید وحی، تیر ۹۸

2019-07-21/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب تو کوچولو نیستی، هستی، قشم، تیر ۹۸

2019-07-21/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه، یک بچه، قشم، تیر ۹۸

2019-07-19/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب المر، قشم، تیر ۹۸

2019-07-17/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی دویدم و دویدم، قشم، تیر ۹۸

2019-07-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب تک‌خال، کتابخانه‌ی نوید وحی، تیر۹۸

2019-07-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی سلام! مگسک – داستان‌های مگسک و پسرک، قشم، تیر۹۸

2019-07-14/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد، کتابخانه‌ی نوید وحی، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب همه آن‌ها یک گربه دیدند، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب من آماده نیستم، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب سارا کوچولو مواظب باش، قشم، تیر ۹۸

2019-07-11/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب تو یک جوجه هستی، قشم، تیر۹۸

2019-07-10/توسط نگار نادرپژوه