بلندخوانی کتاب نجات دنیا در چند ساعت، ریجاب تیر۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «شیر کتابخانه»، ویست، تیر 98

بلندخوانی کتاب «شیر کتابخانه»، ویست، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب همه آن‌ها یک گربه دیدند، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب من آماده نیستم، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی معدن زغال سنگ کجاست؟، هیرمند، تیر۹۸

2019-07-12/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب هیس لطفاً این ببر را بیدار نکنید، آوای ماندگار، تیر۹۸

2019-07-11/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب سارا کوچولو مواظب باش، قشم، تیر ۹۸

2019-07-11/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب تو یک جوجه هستی، قشم، تیر۹۸

2019-07-10/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب کرم اندازه گیری، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-10/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قصه‎های خوب برای بچه‌های خوب، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-09/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی دویدم و دویدم و وسلی‌آباد، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-08/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب شلی، گوسفند پشمالو، قشم، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب روباه قرمز سلام، آوای ماندگار، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه‌ی بداخلاق، آوای ماندگار، تیر۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب من مترسکم ولی می‌ترسم، زابل، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چرا خوشحال نباشم، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت کتابخانه‌ای، سرپل ذهاب، تیر۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، دایان، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دفترچه خاطرات جغد، ریجاب، تیر۹۸

2019-07-06/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، ریجاب، تیر۹۸

2019-07-06/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب درخت قرمز، آوای ماندگار، تیر ۹۸

2019-07-04/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب‌های خرگوش کوچولوی ترسو و یک داستان محشر، سیرجان، تیر ۹۸

2019-07-04/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دم گربه‌ها را بکش، قشم، تیر ۹۸

2019-07-04/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب آبی کوچولو و زرد کوچولو، دایان، تیر۹۸

2019-07-03/توسط نگار نادرپژوه

نشست با مادران، خوانسار، تیر۹۸

در مورد بلندخوانی و شیوه‌های درست آن با خانم‌ها صحبت کردیم. ای…
2019-07-02/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی ماه و مرد کشاورز، خوانسار، تیر۹۸

2019-07-02/توسط نگار نادرپژوه

لولوپی+۰، ساری، تیر۹۸

2019-07-02/توسط نگار نادرپژوه

نمایش افسانه‌ی درخت خرما و بزی، قشم، تیر ۹۸

2019-07-02/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، کلاله، تیر۹۸

2019-07-02/توسط نگار نادرپژوه

ترویج کتابخوانی، زابل، تیر ۹۸

2019-07-01/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب کاغذهای مچاله، دایان، تیر۹۸

2019-06-30/توسط نگار نادرپژوه

لولوپی+۰_ساری_تیر۹۸

2019-06-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی بنفشه‌های عمو نوروز، سیرجان، تیر۹۸

2019-06-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند، جیرفت، تیر ۹۸

2019-06-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی افسانه درخت خرما و بزی، قشم، تیر۹۸

2019-06-30/توسط نگار نادرپژوه