بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-09/توسط نرگس پرسنده

بزرگداشت هوشنگ مردای کرمانی، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب من نمی‌خواهم قورباغه باشم، زاهدان، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی واژه‌نامه چیستانی، زابل، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب شاه، موش و پنیر، مهروماه، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب آن کفش‌ها، ریجاب، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نرگس پرسنده

جشن پایان سال، مدرسه آل احمد، شهریور ۹۸

2019-09-06/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب افسانه درخت خرما و بزی، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-09-06/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پا کوتاه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-05/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی لولوپی+۰، زابل، شهریور ۹۸

2019-09-03/توسط نرگس پرسنده

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، شهریور ۹۸

2019-09-02/توسط نرگس پرسنده

جشن روز صنعت چاپ، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-09-02/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-09-01/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی خرگوش کوچولوی خوشحال، کتابخانه‌ی نوید وحی، شهریور ۹۸

2019-08-31/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-30/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی المر، زابل، شهریور ۹۸

2019-08-28/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب فرانکلین درصحنه، جوانرود، شهریور ۹۸

2019-08-28/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب یک دقیقه صبر کن، زابل، شهریور ۹۸

2019-08-28/توسط نرگس پرسنده

کتاب قورباغه و وزغ، روستای حاجی‌آباد، شهریور ۹۸

2019-08-28/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب ماجراهای فیلی و فیگی، آوای ماندگار، شهریور ۹۸

2019-08-27/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-08-27/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سام و حیوان خانگی‌اش، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-27/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قورباغه می‌ترسد، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-08-25/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب چراغ‌قوه، ریجاب، شهریور۹۸

2019-08-24/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب پرنده مجروح، دایان، شهریور ۹۸

2019-08-24/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-24/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب داستانک‌های خرگوش حکیم، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-08-23/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب خرگوش سیاه، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-08-22/توسط نرگس پرسنده

فعالیت‌های کتابخانه‌ای، زاهدان، امرداد ۹۸

2019-08-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی میکروب‌ها برای پخش کردن نیستند، جیرفت، امرداد۹۸

2019-08-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب عجیب‌ها و غریب‌ها، دایان، امرداد ۹۸

2019-08-21/توسط نرگس پرسنده

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، امرداد ۹۸

2019-08-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب وقتی تو خوشحالی، دایان، امرداد ۹۸

2019-08-19/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب روزی که مداد شمعی‌ها دست از کار کشیدند، دایان، امرداد ۹۸

2019-08-17/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب هیولای سبز دریا را نجات می‌دهد، ریجاب، امرداد ۹۸

2019-08-17/توسط نرگس پرسنده