بلندخوانی کتاب آن کفش‌ها، دایان، تیر۹۸

2019-06-29/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب مادربزرگ دزد دریایی و هیولاها، زابل، تیر ۹۸

2019-06-29/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه بداخلاق، آوای ماندگار، تیر ۹۸

2019-06-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، سیرجان، تیر ۹۸

2019-06-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خط خطی و خنده‌اش، آوای ماندگار، تیر ۹۸

2019-06-26/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دست برای زدن نیست، جیرفت، تیر ۹۸

2019-06-26/توسط نگار نادرپژوه
فعالیت‌ با بسته «شمارورزی لولوپی»، خوانسار، تیر 98

فعالیت‌ با بسته «شمارورزی لولوپی»، خوانسار، تیر ۹۸

2019-06-26/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب هر چیزى را دور نریز!، کلاله، تیر ۹۸

2019-06-26/توسط نگار نادرپژوه

الفباورزی با کاکاکلاغه، هیرمند، تیر۹۸

2019-06-25/توسط نگار نادرپژوه

تلفیق کتاب‌های با من بخوان و کتاب‌های درسی، کرمانشاه، تیر ۹۸

2019-06-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی المر، کلاله، تیر ۹۸

2019-06-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب روباه قرمز، سرپل ذهاب، تیر ۹۸

2019-06-23/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی خرگوش کوچولوی عصبانی، سیرجان، خرداد ۹۸

2019-06-20/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب تق‌تق ماا، جیرفت، خرداد ۹۸

2019-06-20/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب موش مترو، آوای ماندگار، خرداد۹۸

2019-06-20/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب‌های مرغ سرخ پاکوتاه و قورباغه و گنج، چگینی، خرداد ۹۸

2019-06-19/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، لار، خرداد۹۸

2019-06-18/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک چ، زهک، خرداد۹۸

2019-06-18/توسط نگار نادرپژوه

واژه‌نامه چسیتانی، کلاله، خرداد ۹۸

2019-06-17/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی مجموعه «تاریخ ادبیات کودکان ایران»، خوانسار، خرداد 98

بلندخوانی مجموعه «تاریخ ادبیات کودکان ایران»، خوانسار، خرداد ۹۸

2019-06-13/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب گلدان خالی، سیرجان، خرداد ۹۸

2019-06-11/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، ریجاب، خرداد ۹۸

2019-06-10/توسط نگار نادرپژوه

جشن فارغ‌التحصیلی بچه‌های پیش‌دبستانی، آوای ماندگار، خرداد ۹۸

2019-06-10/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی آب‌چال، سرپل ذهاب، خرداد ۹۸

2019-06-08/توسط نگار نادرپژوه
فعالیت روز المر، تهران، خرداد 98

فعالیت روز المر، تهران، خرداد ۹۸

2019-06-05/توسط آذر زابلی پور
بلندخوانی کتاب المر و روز المر، تهران، خرداد 98

بلندخوانی کتاب المر و روز المر، تهران، خرداد ۹۸

2019-06-05/توسط آذر زابلی پور
فعالیت کتاب چه وچه وچه یه بچه، سراوان، دی 96

فعالیت کتاب چه وچه وچه یه بچه، سراوان، دی ۹۶

2019-06-01/توسط آذر زابلی پور

بلندخوانی یک داستان محشر، جیرفت، خرداد۹۸

2019-05-31/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، آوای ماندگار، خرداد ۹۸

2019-05-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب باستر خرگوشک عاشق کتاب خواندنه، جیرفت، خرداد۹۸

2019-05-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب،خوانسار، ۸ خرداد

2019-05-29/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب المر، آوای ماندگار، خرداد ۹۸

2019-05-25/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی مرغ سرخ پاکوتاه، جیرفت، خرداد ۹۸

2019-05-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی داستانک لاکی پیر، ساری، اردیبهشت۹۸

2019-05-20/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک ای، بهشهر، اردیبهشت۹۸

واک ای از بسته‌ی آواورزی را با بچه‌ها کار کردیم.

مربی: خانم‌ عالیش…
2019-05-20/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک او، بهشهر، اردیهشت۹۸

2019-05-20/توسط نگار نادرپژوه