کارشناسان برنامه «با من بخوان» با هدف بالا بردن کیفیت نشست‌های کتاب‌خوانی و فعالیت‌های در پیوند با کتاب، تاکنون برای بیش از ۵۰ کتاب باکیفیت در برنامه، کتابچه‌های راهنما منتشر کرده اند. این کتابچه‌ها که همراه با کتاب و برگه‌های فعالیت در دسترس آموزگاران، ترویج‌گران و خانواده‌ها قرار دارد، راهنمایی سودمند و کاربردی برای پربار کردن نشست‌های بلندخوانی با کودکان است.

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «روباه قرمز، سلام»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «سوال بزرگ»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «قصه‌های برگزیده از آثار شیخ عطار»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «غول مهربان صحرا (دنیای کاکتوسی به نام ساگارو)»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «المر فیل رنگارنگ»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «قورباغه قورباغه است»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «داستانک‌های نخودی»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «رفتم به باغی»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «کنسرت پنج موش بامزه»

2017-09-19/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»

2017-09-19/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «معدن زغال سنگ کجاست؟»

2017-09-19/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «خاطرات یک گربه‌ی قاتل»

2017-09-19/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «کیت، گربه و ماه»

2017-09-19/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «مهمان‌های ناخوانده»

2017-09-19/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «سفر به سرزمین وحشی‌ها»

2017-09-19/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «موش کوچولو»

2017-09-17/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «موش مترو»

2017-09-17/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «نقطه»

2017-09-17/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «هفت رویای کلاغ»

2017-09-17/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «مهمانی هیولاهای دندان»

2017-09-17/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «واژه‌نامه‌ی چیستانی-تصویری»

2017-09-17/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «یک اتفاق تازه»

2017-09-17/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «یک داستان محشر»

2017-09-17/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «یک دقیقه صبر کن»

2017-09-17/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «جمجمک برگ خزون»

2017-06-06/توسط admin

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «تمساح غول‌پیکر»

2017-06-06/توسط admin