آیا این برنامه به اهداف از پیش تعیین شده خود رسیده است؟

خوشبختانه به سبب آموزش پیوسته مربیان ، ارزیابی های گسترده این طرح نشان از موفقیت های چشمگیر آن دارد. سایت خوانک وابسته به موسسه با انتشار گزارش های دقیق از این این طرح در مناطق گوناگون به خوبی نشان می دهد که چگونه و تا چه میزان این طرح با هدف های از قبل تعیین شده خود رسیده است.

این برنامه تا به امروز در چه مراکز و استان هایی اجرا شده است؟ میزان استقبال چگونه بوده است؟

این برنامه اکنون در جنوب خراسان در مهد کودک ها و پیش دبستانی های شماری از روستاهای دو منطقه نهبندان و قائن ، در آذربایجان ، در شماری از مهد روستاهای هریس ، در حاشیه شهر یزد در منطقه ای محروم به نام حسن آباد مشیر ، در سه منطقه یزدآباد ، ارزنان و حصه در حاشیه شهر اصفهان ، در بم در دو مرکز شبانه روزی ، در چهار مرکز کودکان کار و خیابان تهران در محمود آباد ، خاوران ، مولوی و شوش ، برای کودکان مرکز زنان سرپرست خانوارآوای ماندگار درمولوی، شیرخوارگاه آمنه در تهران، بیمارستان محک ، مرکز کودکان بی سرپرست در شهریار کرج با پشتیبانی افراد نیکوکار با موفقیت و استقبال گروه های هدف در حال اجراست.

این برنامه از سوی چه افراد و سازمان هایی پشتیبانی و اجرا می شود؟

طراح و مجری این طرح موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است. اما برای اجرای آن در مناطق محروم از سوی نیکوکاران در مناطق مختلف از تهران و یزد گرفته تا اصفهان و بم پشتیبانی می شود. در جنوب خراسان نیز این طرح با حمایت جامعه یاوری فرهنگی که نهادی غیر دولتی و مدرسه ساز است ، رو به گسترش است.

روش و شیوه ارائه محتوای این برنامه چگونه است؟

برنامه « با من بخوان» خودش را با همان شعار پیش گفته و یک لوگوی آشنا به همگان معرفی می کند. محتوای برنامه هم که کتاب های مناسب و راهنمای کار با این کتاب ها است، در کیسه های کتانی که نشانه ایی از همسازی این برنامه با آرمان های محیط زیستی است ارائه می شود.

هدف شما از اجرای این برنامه در شیرخوارگاه آمنه چه بود؟

پس از بازدید کودکان شیرخوارگاه آمنه از نمایشگاه موزه کودکی موسسه که به مدت شش ماه در باغ موزه نگارستان بر پا بود ، کارشناسان ما متوجه مشکلات این کودکان از جنبه گفتاری و شنیداری شدند. چاره تنها در آموزش این کودکان از راه کتابخوانی و فعالیت های در پیوند با آن ، دیده شد. باید مهارت های گفتاری و شنیداری آن ها از راه کتاب های ویژه ای همچون آوا ورزی والفباورزی در کنار دیگر کتاب های ویژه این گروه سنی تقویت می شد. باید مهارت های ریز حرکتی آن ها رشد می یافت . نیاز های این کودکان بسیار گسترده است و خوشبختانه کارشناسان بردبار ما به موفقیت های خوبی در این زمینه دست یافته اند.

هدف اصلی از اجرای این برنامه چیست؟

هدف روشن برنامه با من بخوان ترویج خواندن در لایه ها و قشرهای گوناگون اجتماعی است ، برای دگرگون ساختن ذهن کودکان و نوجوانان از ذهن نابارور به ذهن بارور، از ذهن خسته به ذهن پویا، از ذهن بی پرسش به ذهن پرسشگر تا از این راه کودکان و نوجوانان بیاموزند که جامعه ای پویا و خلاق را همگان و در مشارکت با هم می سازند. برنامه با من بخوان در پی دستیابی به جامعه ای است که در آن فرهنگ و هنر برترین ارزش ها شمرده می شوند. از این رو این برنامه می خواهد گامی باشد در کنار گام های دیگر تا با کتابخوانی و اندیشه ورزی ،‌جامعه ای خلاق و شکوفا ، سازنده و آفرینشگر و به دور از خشونت ساخته شود. جامعه ای که کودکان و نوجوانان ، ارزش های انسانی و اخلاقی را را از راه دانش اندوزی و فرهنگ و ادب بیاموزند و در در وجود خود بارور و شکوفا کنند.

هسته اولیه شکل گیری این برنامه از کجا و چه موقع آغاز شد؟ و شامل چه بخش ها و یا قسمت هایی است؟

موسسه نهادی غیر دولتی و ناسودبر است که در سال ۱۳۷۹ به شکل رسمی ثبت و راه اندازی شده است. این نهاد پس از سال ها کار پژوهشی و انتشار مجموعه کتاب های تاریخ ادبیات کودکان و اجرای پروژه کتابک (ketabak.org) به عنوان پایگاه مجازی ترویج خواندن که یکی از پربیننده ترین سایت ها در زمینه آشنایی با فرهنگ و ادبیات کودکان و ترویج خواندن در ایران است کم کم به این نکته پی برد که جامعه ایران به ویژه در بخش کودکان خانواده های محروم و کم درآمد به شدت در زمینه موضوع خواندن درست و بهینه با کودکان در فقر شناختی و اجرایی به سر می برد.
در کنار آن موسسه برای کمک به کودکان کار و خیابان، صندوق آموزش و توانمند سازی کودکان کار( توانک) را در سال ۱۳۸۵بنیاد نهاد. این صندوق با کمک های مردمی اداره می شود. صندوق با اهدا کتاب های مناسب به ویژه کتاب های در حوزه آموزش خلاق کودک محور مانند ( فارسی آموز نخودی) به این نتیجه رسید که در این حوزه هم فقر شناختی و فقر محتوایی کار پایدار و سازنده را با دشواری و آسیب روبه رو کرده است.
با بررسی نتایج به دست آمده از این طرح ها، موسسه از مرداد ۱۳۹۰ بر آن شد که موضوع ترویج کتابخوانی را قالب طرح “با من بخوان” گسترش دهد . موسسه امیدوار است اجرای این طرح به پرسش های اساسی افرادی که به دنبال یافتن راه های بهتر برای ترویج کتابخوانی درمیان کودکان خانواده های کم درآمدند، پاسخ گوید.
“با من بخوان” برنامه ای برای ترویج کتابخوانی با کودکان است. این برنامه بر اساس رساندن کتاب های مناسب و با کیفیت به دست کودکان و نوجوانان پایه ریزی شده است. هدف آن است که کتاب های مناسب درهر کجا، خانه یا مدرسه با کودکان خوانده شود. بزرگسال، کودک و کتاب سه سازه ی این برنامه هستند. شعار محوری این برنامه هم « همه کودکان حق دارند کتاب های با کیفیت بخوانند» است.
محورهای اصلی برنامه با من بخوان نیز از به شرح زیر است:
رساندن کتاب‌های با کیفیت به دست همه کودکان به ویژه کودکان خانواده‌های کم درآمد ،‌ کودکان محروم و کودکان در بحران
کاربرد بلندخوانی به عنوان یکی از موثرترین راه های ترویج خواندن
همراه کردن فعالیت‌های خلاق ادبی و هنری با کتابخوانی برای تاثیر عمیق تر کتاب
ترویج مهارت‌ها و ارزش‌های زندگی از راه کتاب‌خوانی
راه‌اندازی کتابخانه‌های کوچک محلی ، روستایی و آموزشگاهی با کتاب های با کیفیت
آموزش دانش پایه ادبیات کودکان و مهارت‌های بلندخوانی و‌فعالیت‌های هنری به مربیان کتاب‌خوانی
ثبت و تهیه گزارش‌ های مستند از فعالیت‌ها و نشست‌های کتاب‌خوانی

در کنار این محورها این برنامه کارگاه های کوتاه مدت ویژه آموزشی برای مربیان و کتابداران و کارگزاران در مناطق مختلف ایران برگزار می کند تا کسانی که در پیشبرد این برنامه کار اجرایی می کنند به طور کامل با هدف ها و شیوه کار با آن آشنا شوند.