پشتیبان‌های مالی برنامه از آغاز تا کنون

 • شرکت عمران آذرستان
 • شرکت سازورسازه آذرستان
 • گروه دوستداران با من بخوان
 • آرین رشد افزا
 • شرکت رکیندژ
 • شرکت مهندسی ایداج
 • شرکت بالین تک
 • شرکت آیکان
 • بنیاد یارا- ملبورن
 • شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید
 • شرکت سفرهای علی بابا
 • و شمار زیادی از نیکوکاران که پروژه‌های گوناگونی را در چارچوب برنامه «با من بخوان »در سراسر ایران پشتیبانی کرده‌اند.

نهادهای همکار از آغاز تا کنون

 • صندوق کودکان در بحران ایبی
 • انجمن دوستداران ادبیات کودک و نوجوان اصفهان
 • خانه با من بخوان و آموزش خلاق خانواده مافی
 • انجمن با من بخوان در آلمان (Lies mit mir e.V)
 • آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی
 • آموزش پرورش استان سیستان و بلوچستان
 • آموزش و پرورش لرستان
 • اداره بهزیستی استان مازندران
 • اداره بهزیستی استان لرستان
 • کانون مهدهای کودک استان لرستان
 • کانون مهدهای کودک استان مازندران
 • انجمن حمایتی آموزشی کودکان محمودآباد (شکوفان)
 • انجمن دوستداران کودک پویش
 • مرکز توانمندسازی ندای ماندگار
 • موسسه نوید زندگی کوشا
 • مرکز توانمندسازی مهر و ماه
 • خانه توانمندسازی مادران تنها دایان
 • مجتمع آموزشی شهید مهدوی
 • جامعه‌ی یاوری فرهنگی
 • موسسه فرهنگی هنری معراج اندیشه گل‎گهر سیرجان
 • شرکت مس سرچشمه
 • انجمن یاران دانش و مهر
 • انجمن شاه‌پری
 • انجمن حمایت از کودکان کار
 • انجمن روشنگران فردای کودک (ارفک)
 • محک
 • شیرخوارگاه آمنه
 • شیرخوارگاه حضرت رقیه
 • شیرخوارگاه ترکمانی
 • خانه توانمندسازی مادران دایان
 • جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان
 • موسسه مادر محبوبه افغانستان
 • بنیاد کودک ایران
 • بنیاد کودک افغانستان

ناشرانی که در دوره‎‌هایی به کودکان مناطق زلزله‌زده، سیل‌زده و محروم زیر پوشش ِ«با من بخوان» کتاب اهدا کرده‌اند

 • هوپا
 • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • نشر دیبایه
 • انتشارات فنی ایران