پشتیبان‌های مالی برنامه از آغاز تا کنون

  • شرکت عمران آذرستان
  • شرکت سازورسازه آذرستان
  • انجمن یاران دانش و مهر
  • گروه دوستداران با من بخوان
  • آرین رشد افزا
  • شرکت رکیندژ
  • شرکت مهندسی ایداج
  • شرکت بالین تک
  • شرکت آیکان
  • بنیاد یارا- ملبورن
  • شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید
  • شرکت سفرهای علی بابا
  • و شمار زیادی از نیکوکاران که پروژه‌های گوناگونی را در چارچوب برنامه «با من بخوان »در سراسر ایران پشتیبانی کرده‌اند.

نهادهای همکار از آغاز تا کنون

  • صندوق کودکان در بحران ایبی
  • انجمن دوستداران ادبیات کودک و نوجوان اصفهان
  • خانه با من بخوان و آموزش خلاق خانواده مافی
  • انجمن با من بخوان در آلمان (Lies mit mir e.V)
  • آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی
  • آموزش پرورش استان سیستان و بلوچستان
  • آموزش و پرورش لرستان
  • اداره بهزیستی استان مازندران
  • اداره بهزیستی استان لرستان
  • کانون مهدهای کودک استان لرستان
  • کانون مهدهای کودک استان مازندران
  • انجمن حمایتی آموزشی کودکان محمودآباد (شکوفان)
  • انجمن دوستداران کودک پویش
  • مرکز توانمندسازی ندای ماندگار
  • موسسه نوید زندگی کوشا
  • مرکز توانمندسازی مهر و ماه
  • خانه توانمندسازی مادران تنها دایان
  • مجتمع آموزشی شهید مهدوی
  • جامعه‌ی یاوری فرهنگی
  • موسسه فرهنگی هنری معراج اندیشه گل‎گهر سیرجان
  • شرکت مس سرچشمه
  • انجمن شاه‌پری
  • انجمن حمایت از کودکان کار
  • انجمن روشنگران فردای کودک (ارفک)
  • محک
  • شیرخوارگاه آمنه
  • شیرخوارگاه حضرت رقیه
  • شیرخوارگاه ترکمانی
  • خانه توانمندسازی مادران دایان
  • جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان
  • موسسه مادر محبوبه افغانستان
  • بنیاد کودک ایران
  • بنیاد کودک افغانستان

ناشرانی که در دوره‎‌هایی به کودکان مناطق زلزله‌زده، سیل‌زده و محروم زیر پوشش ِ«با من بخوان» کتاب اهدا کرده‌اند

  • هوپا
  • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
  • نشر دیبایه
  • انتشارات فنی ایران