دوره کارگاهی تئاتر پداگوژیک

ویژه آموزگاران، مربیان، کتابداران و علاقه‌مندان به هنر تئاتر