کارگاه‌های برنامه «با من بخوان» به صورت آنلاین در سامانه آموزش آنلاین آموزک برگزار می‌شود