در این کارگاه می‌آموزید:

  • رویکرد کودک‌محور در محیط‌های یادگیری: خانه، مدرسه، کتابخانه
  • محیط سرشار از سواد
  • سازماندهی کتاب در کتابخانه‌های کودک‌محور
  • طراحی و فضاسازی کودک‌محور
  • نقش مربی و کتابدار در ایجاد رویکرد کودک‌محور

ظرفیت این کارگاه تکمیل شده است.