معرفی با من بخوان در استان آذربایجان غربی

دوستان دکتر شهلا فرجاد در مرداد سال ۱۳۹۲ به یاد این پزشک انساندوست پشتیبانی خود را از اجرای طرح با من بخوان در کتابخانه کانون فخر رازی در روستای اشنویه، آذربایجان غربی اعلام کردند ودر گام نخست با اهدای ۱۸۰ جلد کتاب برای ۱۰۰ کودک و نوجوان در ۴ گروه سنی این کتابخانه در تاریخ ۷/۵/۹۲ با کتاب‌های برگزیده تجهیز شد.

مناطق زیر پوشش «با من بخوان» در استان آذربایجان غربی:

فعالیت‌های انجام شده در استان آذربایجان غربی:

اهمیت کتاب‌های غیر داستانی، مهاباد، بهمن ۹۶

2018-02-02/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب می‌خواهیم یک خرس شکار کنیم، گوگ‌تپه، بهمن۹۶

2018-01-29/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، گوگ‌تپه، دی ۹۶

2018-01-20/by کارشناس با من بخوان

فعالیت کتابخانه‌ای، ژیوار، دی ۹۶

2018-01-16/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، گوگ‌تپه، دی ۹۶

2017-12-29/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب قصه پنیرک (کردی) چیروکی په نیره‌ک، گوگ‌تپه، آبان ۹۶

2017-11-17/by کارشناس با من بخوان

فعالیت‌های روزکتاب و کتابخوانی، ناچیت، آبان ۹۶

2017-11-16/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، ناچیت، آبان ۹۶

2017-11-15/by کارشناس با من بخوان

فعالت‌های ترویج کتابخوانی، اشنویه، آبان ۹۶

2017-11-11/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب دکتر می‌دی‌سین، اشنویه، آبان ۹۶

2017-11-11/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب فصل‌ها و رنگ‌ها، کوسه‌کهریزه، مهر ۹۶

2017-10-17/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب، کوسەکهریزە، مهر ۹۶

2017-10-15/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قصه پنیرک (کردی) چیروکی په نیره‌ک، هژار، مهر ۹۶

2017-10-12/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب موش مترو، هه ژار، شهریور ۹۶

2017-09-12/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب خفاش دیوانه، هه‌ژار، شهریور ۹۶

2017-09-01/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب کیت، گربه، ماه و درخت بخشنده، هق، شهریور ۹۶

2017-08-31/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، هه‌ژار، امرداد ۹۶

2017-08-21/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب آبی کوچولو و زرد کوچولو، هه ژار، امرداد ۹۶

2017-08-16/by کارشناس با من بخوان

فعالیت‌های کتابخانه‌ای، نوریاب، امرداد ۹۶

2017-08-16/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب مهمانی هیولای دندان، ربط، امرداد ۹۶

2017-08-12/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب موش مترو، اشنویه، امرداد ۹۶

2017-08-10/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، گوگ‌تپه، امرداد ۹۶

2017-08-08/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب المر، ناچیت، امرداد ۹۶

2017-08-03/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب معدن ذغال سنگ کجاست؟، گوگ‌تپه، امرداد ۹۶

2017-08-02/by کارشناس با من بخوان

کارگاه آموزشی کتابخانه‌های با من بخوان، مهاباد، تیر ۹۶

2017-07-22/by کارشناس با من بخوان

کارگاه فضاسازی، مهاباد، تیر۹۶

2017-07-19/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب المر، آذربایجان غربی،اردیبهشت ۹۶

2017-05-10/by کارشناس با من بخوان

This post is also available in: English