معرفی با من بخوان در استان آذربایجان غربی

دوستان دکتر شهلا فرجاد در مرداد سال ۱۳۹۲ به یاد این پزشک انساندوست پشتیبانی خود را از اجرای طرح با من بخوان در کتابخانه کانون فخر رازی در روستای اشنویه، آذربایجان غربی اعلام کردند ودر گام نخست با اهدای ۱۸۰ جلد کتاب برای ۱۰۰ کودک و نوجوان در ۴ گروه سنی این کتابخانه در تاریخ ۷/۵/۹۲ با کتاب‌های برگزیده تجهیز شد.

فعالیت‌های انجام شده در استان آذربایجان غربی:

اهمیت کتاب‌های غیر داستانی، مهاباد، بهمن ۹۶

2018-02-02/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب می‌خواهیم یک خرس شکار کنیم، گوگ‌تپه، بهمن۹۶

2018-01-29/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، گوگ‌تپه، دی ۹۶

2018-01-20/توسط کارشناس با من بخوان

فعالیت کتابخانه‌ای، ژیوار، دی ۹۶

2018-01-16/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، گوگ‌تپه، دی ۹۶

2017-12-29/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب قصه پنیرک (کردی) چیروکی په نیره‌ک، گوگ‌تپه، آبان ۹۶

2017-11-17/توسط کارشناس با من بخوان

فعالیت‌های روزکتاب و کتابخوانی، ناچیت، آبان ۹۶

2017-11-16/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، ناچیت، آبان ۹۶

2017-11-15/توسط کارشناس با من بخوان

فعالت‌های ترویج کتابخوانی، اشنویه، آبان ۹۶

2017-11-11/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب دکتر می‌دی‌سین، اشنویه، آبان ۹۶

2017-11-11/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب فصل‌ها و رنگ‌ها، کوسه‌کهریزه، مهر ۹۶

2017-10-17/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب، کوسەکهریزە، مهر ۹۶

2017-10-15/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قصه پنیرک (کردی) چیروکی په نیره‌ک، هژار، مهر ۹۶

2017-10-12/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب موش مترو، هه ژار، شهریور ۹۶

2017-09-12/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب خفاش دیوانه، هه‌ژار، شهریور ۹۶

2017-09-01/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب کیت، گربه، ماه و درخت بخشنده، هق، شهریور ۹۶

2017-08-31/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، هه‌ژار، امرداد ۹۶

2017-08-21/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب آبی کوچولو و زرد کوچولو، هه ژار، امرداد ۹۶

2017-08-16/توسط کارشناس با من بخوان

فعالیت‌های کتابخانه‌ای، نوریاب، امرداد ۹۶

2017-08-16/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب مهمانی هیولای دندان، ربط، امرداد ۹۶

2017-08-12/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب موش مترو، اشنویه، امرداد ۹۶

2017-08-10/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، گوگ‌تپه، امرداد ۹۶

2017-08-08/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب المر، ناچیت، امرداد ۹۶

2017-08-03/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب معدن ذغال سنگ کجاست؟، گوگ‌تپه، امرداد ۹۶

2017-08-02/توسط کارشناس با من بخوان

کارگاه آموزشی کتابخانه‌های با من بخوان، مهاباد، تیر ۹۶

2017-07-22/توسط کارشناس با من بخوان

کارگاه فضاسازی، مهاباد، تیر۹۶

2017-07-19/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب المر، آذربایجان غربی،اردیبهشت ۹۶

2017-05-10/توسط کارشناس با من بخوان

This post is also available in: انگلیسی