معرفی با من بخوان در استان آذربایجان غربی

دوستان دکتر شهلا فرجاد در مرداد سال ۱۳۹۲ به یاد این پزشک انساندوست پشتیبانی خود را از اجرای طرح با من بخوان در کتابخانه کانون فخر رازی در روستای اشنویه، آذربایجان غربی اعلام کردند ودر گام نخست با اهدای ۱۸۰ جلد کتاب برای ۱۰۰ کودک و نوجوان در ۴ گروه سنی این کتابخانه در تاریخ ۷/۵/۹۲ با کتاب‌های برگزیده تجهیز شد.

فعالیت‌های انجام شده در استان آذربایجان غربی:

اهمیت کتاب‌های غیر داستانی، مهاباد، بهمن ۹۶

2018-02-02/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب می‌خواهیم یک خرس شکار کنیم، گوگ‌تپه، بهمن۹۶

2018-01-29/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، گوگ‌تپه، دی ۹۶

2018-01-20/توسط هورزاد

فعالیت کتابخانه‌ای، ژیوار، دی ۹۶

2018-01-16/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، گوگ‌تپه، دی ۹۶

2017-12-29/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب قصه پنیرک (کردی) چیروکی په نیره‌ک، گوگ‌تپه، آبان ۹۶

2017-11-17/توسط هورزاد

فعالیت‌های روزکتاب و کتابخوانی، ناچیت، آبان ۹۶

2017-11-16/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، ناچیت، آبان ۹۶

2017-11-15/توسط هورزاد

فعالت‌های ترویج کتابخوانی، اشنویه، آبان ۹۶

2017-11-11/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب دکتر می‌دی‌سین، اشنویه، آبان ۹۶

2017-11-11/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب فصل‌ها و رنگ‌ها، کوسه‌کهریزه، مهر ۹۶

2017-10-17/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب، کوسەکهریزە، مهر ۹۶

2017-10-15/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قصه پنیرک (کردی) چیروکی په نیره‌ک، هژار، مهر ۹۶

2017-10-12/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب موش مترو، هه ژار، شهریور ۹۶

2017-09-12/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب خفاش دیوانه، هه‌ژار، شهریور ۹۶

2017-09-01/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب کیت، گربه، ماه و درخت بخشنده، هق، شهریور ۹۶

2017-08-31/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، هه‌ژار، امرداد ۹۶

2017-08-21/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب آبی کوچولو و زرد کوچولو، هه ژار، امرداد ۹۶

2017-08-16/توسط هورزاد

فعالیت‌های کتابخانه‌ای، نوریاب، امرداد ۹۶

2017-08-16/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب مهمانی هیولای دندان، ربط، امرداد ۹۶

2017-08-12/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب موش مترو، اشنویه، امرداد ۹۶

2017-08-10/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، گوگ‌تپه، امرداد ۹۶

2017-08-08/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب المر، ناچیت، امرداد ۹۶

2017-08-03/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب معدن ذغال سنگ کجاست؟، گوگ‌تپه، امرداد ۹۶

2017-08-02/توسط هورزاد

کارگاه آموزشی کتابخانه‌های با من بخوان، مهاباد، تیر ۹۶

2017-07-22/توسط هورزاد

کارگاه فضاسازی، مهاباد، تیر۹۶

2017-07-19/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب المر، آذربایجان غربی،اردیبهشت ۹۶

2017-05-10/توسط هورزاد

This post is also available in: English