معرفی با من بخوان در استان لرستان

طرح با من بخوان در استان لرستان و در شهرستان کوهدشت از تابستان ۱۳۹۳ با پشتیبانی نیکوکاران و صندوق آموزش و توانمندسازی کودکان کار و محروم آغاز شد. در سال ۱۳۹۳ دو دوره کارگاه‌ برای ۱۹ مربی برگزار شد و  ۱۳۴۷ کودک زیر پوشش برنامه با من بخوان قرار گرفتند و در دو مرحله  ۱۳۵ عنوان (۴۴۴ جلد) کتاب با کیفیت به منطقه ارسال شد. از مهرماه ۱۳۹۴ طرح با من بخوان برای سال دوم آغاز به کار کرد و ۱۱۱۳ دانش‌آموز در پایه‌های اول تا ششم در چهار دبستان تحت پوشش برنامه قرار گرفتند. در سال دوم هم در دو مرحله ۱۹۲۶ جلد کتاب کودک و نوجوان، ۴۲ جلد کتاب برای آموزگاران، ۱۷۷۵ عدد فعالیت و ۱۳۳ عدد دست­نامه به منطقه ارسال گردیده است و یک دوره کارگاه هم برای مربیان و آموزگاران  برگزار شده است.

مناطق زیرپوشش با من بخوان در لرستان

This post is also available in: English