معرفی با من بخوان در استان لرستان

برنامه‌ی «با من بخوان» در استان لرستان و در شهرستان کوهدشت از تابستان ۱۳۹۳ با پشتیبانی نیکوکاران و صندوق آموزش و توانمندسازی کودکان کار و محروم آغاز شد و شماری از مدارس این شهر محروم در غرب ایران از امکانات برنامه بهره‌مند شده‌‌اند.

در سال ۱۳۹۳ دو دوره کارگاه‌ برای ۱۹ مربی برگزار شد و ۱۳۴۷ کودک زیر پوشش برنامه «با من بخوان» قرار گرفتند. از مهرماه ۱۳۹۴ برنامه‌ی «با من بخوان» برای سال دوم آغاز به کار کرد و ۱۱۱۳ دانش‌آموز در پایه‌های اول تا ششم در چهار دبستان به این برنامه پیوستند.

در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ نیز برنامه‌ی «با من بخوان» با پشتیبانی گروهی از نیکوکاران حامی برنامه‌ برای مدارس عشایری لرستان برای سال سوم اجرا شد. در این مرحله ۴۳۰ کودک در ۲۲ مدرسه‌‌ی چندپایه از کتاب‌ها و آموزش‌های برنامه بهره‌مند شدند.

در پی تجربه‌ی سه ساله‌ی برنامه‌ی «با من بخوان» در منطقه و با هدف رساندن عنوان‌های گسترده‌تری از کتاب‌های باکیفیت به مدرسه‌های عشایری برای برگزاری نشست‌های بلندخوانی، در سال ۱۳۹۶ با پشتیبانی بنیاد یارا، یک کتابخانه‌ی کودک‌محور در شهر خرم‌آباد راه‌اندازی شد. مدرسه‌های عشایر از اعضای این کتابخانه هستند و آموزگاران این مدرسه‌ها کیف‌های کتاب را از این پایگاه می‌گیرند، با خود به مدرسه‌شان می‌برند تا نشست‌های بلندخوانی و فعالیت‌های در پیوند با کتاب‌ها را با دانش‌آموزان انجام دهند.

در سال تحصیلی ۹۷-۹۸، با توجه به تجربه‌ی چهارساله‌ی «با من بخوان» در استان لرستان و نیاز مبرم مدارس و کودکان این منطقه، با پشتیبانی بنیاد یارا، ۲۰ مدرسه دیگر با حدود ۳۰ آموزگار و ۵۰۰ کودک در منطقه‌ی سپیددشت مرکز بخش پاپی از توابع شهرستان خرم آباد تحت پوشش قرار گرفتند.

نظر به همکاری مناسب اداره‌ی آموزش و پرورش و آموزگاران منطقه و نتایج مثبت برنامه، کارشناسانِ «با من بخوان» پیشنهاد دادند که این برنامه در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ نیز در منطقه‌ی سپیددشت با تمرکز بر آموزش خلاق سوادپایه ادامه ‌یابد و برای آموزگاران پایه‌های اول تا سوم دبستان و مدارس روستایی چندپایه، برنامه‌ی آموزش خلاق سوادپایه از راه ادبیات اجرا شود. همچنین برای تضمین پایداری و استمرار برنامه و نیز در اختیار قرار دادن گستره‌ی وسیع‌تری از کتاب‌ها یک کتابخانه‌ی کودک‌محور به عنوان پایگاهی برای خدمت‌رسانی به آموزگاران و دانش‌آموزان منطقه راه‌اندازی گردید. پشتیبانی اجرای برنامه در منطقه‌ی سپیددشت در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ را انجمن یاران دانش و مهر برعهده گرفته است.