معرفی با من بخوان در استان کرمان

منطقه جغرافیایی:  استان کرمان شهرستان‌های سیرجان و بم
تعداد کودکان: ۱۹۷۵ نفر
تعداد مربیان و آموزگاران:  ۵۳ مربی پایه‌های اول تا سوم دبستان
تاریخ آغاز: ۱۳۹۱

در سال ۱۳۹۱ چهار مرکز شبه خانواده بنیاد خیریه سپهر بم با راهنمایی و هدایت انجمن دوستداران ادبیات کودکان و نوجوانان (خرد سپاهان) به طرح “با من بخوان” پیوسته اند. همچنین طرح از آبان ماه ۱۳۹۴ کار خود را در شهرستان سیرجان با پشتیبانی مالی موسسه معراج اندیشه و همکاری آموزش و پرورش شهرستان سیرجان آغاز کرد.

مناطق زیر پوشش با من بخوان در کرمان

This post is also available in: English