کتابخانه کودک محور «با من بخوان» تنها مکانی برای نگه‌داری و امانت کتاب به کودکان و نوجوانان نیست بلکه کتابخانه‌ای است برای برگزاری نشست‌های کتابخوانی و انجام فعالیت‌های در پیوند با کتاب.
در چیدمان و فضاسازی کتابخانه نیازهای کودکان، در دسترس بودن کتا‌ب‌ها و تراز رغبت کودکان در نظر گرفته شده است.
مدارس و آموزشگاه‌های پیرامون و آموزشگاه‌هایی در مکان‌هایی دوردست‌تر که به کتاب دسترسی ندارند، می‌توانند عضو این کتابخانه‌ها شوند و با بردن بسته‌های کتاب که ویژه‌ی این کار در نظر گرفته شده‌اند، نشست‌های بلندخوانی را در کلاس‌ها‌یشان برگزار کنند.

This post is also available in: English