به کمپین «یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه» بپیوندید!

فراخوانی از سوی برنامه با من بخوان

تا دست‌به‌دست هم کتاب‌های باکیفیت را به دست آموزگاران مدرسه‌های مناطق محروم برسانیم و با آموزش آن‌ها ترویج کتابخوانی را گسترش دهیم!

کمپین «یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه»

کمپین «یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه» چیست؟

کمپین «یک آموزگار، یک کتابخانه، یک کلاس» زیرمجموعه‌ای از برنامه «با من بخوان» – برنامه ترویج کتابخوانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان- است که با همکاری گروه دوستداران «با من بخوان» اجرا می‌شود با این هدف که گروه بزرگ تری از آموزگاران و کلاس‌های درس از خدمات برنامه «با من بخوان» بهره مند شوند.

گروه هدف کمپین «یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه» کلاس‌هایی هستند که در مناطق محروم قرار دارند و مدرسه امکان تامین هزینه‌های اجرای برنامه «با من بخوان» در آن کلاس را ندارد.

هدف از اجرای این کمپین فراهم کردن کتابخانه‌ای کوچک با کتاب‌های باکیفیت در هر کلاس در مناطق محروم و آموزش روش‌های بلندخوانی و سهیم شدن کتاب با کودکان به آموزگاران مناطق محروم است.

«یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه» کمپینی است که یک سوی آن آموزگار علاقمند و دلسوز قرار دارد و سوی دیگر آن پشتیبانی که هزینه اجرای برنامه «با من بخوان» در یک یا چند کلاس درس را برای یک دوره یا چند دوره تامین کند.

شیوه اجرای کمپین «یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه» چگونه است؟

در کمپین «یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه» ، آموزگاران ابتدا در کارگاهی دو‌روزه آموزش می‌بینند و شیوه‌های درست کتاب خواندن برای دانش‌آموزان و انجام فعالیت‌های درپیوند با آن را فرامی‌گیرند سپس، کتابخانه‌ای پارچه‌ای شامل کتاب‌های باکیفیت دریافت می‌کنند. آموزگاران با قرار دادن کتابخانه‌ پارچه‌ای در کلاس، بر پایه برنامه‌ای منظم کتاب‌ها را با کودکان سهیم می‌شوند تا در نهایت کلاس خود را به فضایی سرشار از ادبیات و سواد بدل کنند. آموزگاران پیوسته از فعالیت‌های کتابخوانی خود برای گردانندگان کمپین گزارش ارسال و راهنمایی‌های لازم را دریافت می‌کنند.