شما هم می‌توانید یکی از پشتیبانان مالی کمپین «یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه» باشید!

همه‌ی شما دوستدران کودکان که عشق به فرزندان این سرزمین دارید و آینده بهتر برای آن‌ها در سر می‌پرورانید می‌توانید پشتیبان این کمپین باشید و یک یا چند کلاس را تحت پوشش قرار دهید. با اهدای مبلغ یک میلیون تومان شما می‌توانید یک کلاس را تحت پوشش قرار دهید. حداقل مبلغ برای پیوستن به کمپین نیز ۳۰۰ هزار تومن است. برای پیوستن به کمپین فرم زیر را پر کنید.