Deprecated: تابع GF_Field:GF_Field::get_conditional_logic_event از نگارش 2.4 که جایگزینی برای آن در دسترس نیست منسوخ شده است. in /home/admin/domains/khanak.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 5389

آموزگاران، مربیان، مروجان و کتابدارانی که مایلند تحت پوشش این کمپین قرار بگیرند، پیش از پر کردن فرم مشخصات خود، ابتدا شرایط و مقررات زیر را بخوانند و در صورت پذیرش همه موارد، ادامه فرم را کامل کنند.

واجدین شرایط برای پیوستن به کمپین و قوانین و مقررات:

آموزگاران، مربیان، مروجان و کتابدارانی که خواهان پیوستن به این کمپین هستند باید واجد شرایط زیر باشند:

  1. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار از برنامه «با من بخوان» به طور کامل مطلع باشد.
  2. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار خواهان اجرای «با من بخوان» در کلاس، کتابخانه و یا منطقه‌ی خود باشد.
  3. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار باید تعهد اخلاقی به اجرای کامل برنامه داشته باشد.
  4. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار در مدرسه، مرکز و یا کتابخانه‌ای باشند که مسئولان آن مخالفتی در اجرای این طرح نداشته باشند.
  5. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار داوطلب باید خود اقدام به تکمیل کردن فرم ثبت‌نام کند.
  6. پیوستن به این کمپین به معنای این است که خانواده‌های کودکان و مرکز منابع مالی کافی برای تهیه کتاب‌ها را ندارند.
  7. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار موظف است در کارگاه مربوط به این طرح شرکت کند.
  8. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار موظف است هر هفته، یک گزارش از برنامه کتابخوانی با دانش‌آموزان خود تهیه و برای کارشناسان طرح ارسال کند.

** ارسال نکردن گزارش به معنای اجرا نکردن طرح است و درخواست‌‌های بعدی از سوی آن آموزگار، مربی، مروج و کتابدار بررسی نخواهد شد.