آموزگاران، مربیان، مروجان و کتابدارانی که مایلند تحت پوشش این کمپین قرار بگیرند، پیش از پر کردن فرم مشخصات خود، ابتدا شرایط و مقررات زیر را بخوانند و در صورت پذیرش همه موارد، ادامه فرم را کامل کنند.

واجدین شرایط برای پیوستن به کمپین و قوانین و مقررات:

آموزگاران، مربیان، مروجان و کتابدارانی که خواهان پیوستن به این کمپین هستند باید واجد شرایط زیر باشند:

۱. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار با برنامه «با من بخوان» آشنا باشد.
۲. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار خواهان اجرای «با من بخوان» در کلاس، کتابخانه و یا منطقه‌ی خود باشد.
۳. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار در مدرسه، مرکز و یا کتابخانه‌ای باشند که مسئولان آن مخالفتی در اجرای این طرح نداشته باشند.
۴. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار داوطلب باید خود اقدام به تکمیل کردن فرم ثبت‌نام کند.
۵. پیوستن به این کمپین به معنای این است که خانواده‌های کودکان و مرکز منابع مالی کافی برای تهیه کتاب‌ها را ندارند.
۶. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار موظف است در کارگاه مربوط به این طرح شرکت کند.
۷. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار موظف است دستِ کم یک یا دو بار در ماه یک گزارش از برنامه کتابخوانی با دانش‌آموزان خود تهیه و برای کارشناسان طرح ارسال کند.

** گزارش دادن از این جهت بسیار مورد توجه ما است که در این مسیر همراه شما باشیم و در ادامه، آموزش‌های بعدی و ارسال کتاب‌های بیشتر را برای شما در نظر داشته باشیم