برای فعالیت پیش از خواندن موشک کاغذی درست کردیم و آن‌ها را پرتاب کردیم.

بچه‌ها با دیدن تصاویر کتاب کاملا حیرت‌زده بودند و به وجد می‌آمدند.

حتی دوست داشتند تصاویر را خودشان هم نقاشی کنند.

محل اجرا: دبستان حدیث ورامین