آواورزی و اجرای نمایش سی‌بی‌لک با دانش‌آموزان پایه‌ی اول

خانه سی‌بی‌لک هم بر روی تخته کشیده شد.

شور و شوق غیرقابل‌کنترل در تک‌تک بچه‌ها موج می‌زد.

آن‌ها با آوای سی‌بی‌لک و آوای پرندگان در داستان یکم آشنا شدند و نسبت به آواها حساس‌تر شدند. با شنیدن اسم سی‌بی‌لک یا صدای پرنده‌ها شروع به جیک‌جیک، چیک‌چیک و میومیو می‌کنند.

مربی: کیوان نعمتی

محل اجرا: دبستان فلسطین، سراوان

بیشتر بخوانید: