کار با اشکال و خط مربوط به کتاب لولوپى

ساخت ماسک‌هاى شخصیت‌هاى کتاب آواورزى و لولوپى

مربى: لیلا حسن‌پور

محل اجرا: پیش‌دبستانى، جیرفت

بیشتر بخوانید: