كار با اشكال و خط مربوط به كتاب لولوپى

ساخت ماسك‌هاى شخصيت‌هاى كتاب آواورزى و لولوپى

مربى: ليلا حسن‌پور

محل اجرا: پيش‌دبستانى، جیرفت

بیشتر بخوانید: