واک «ای» با بچه‌ها کارشد. بعد از آموزش واک «ای»، همه‌ی واک‌هایی را که صدا، نوشتن و خواندن آن‌ها را کار کرده بودیم با بچه‌ها خواندیم و آن‌ها هم تشخیص می‌دادند که عروسک‌ها چه واکی هستند و شعرش را همراه آن می خواندند. کودکان افغانستانی در حال پیشرفت خیلی خوبی هستند و علاقه‌ی بسیاری به یادگیری دارند. بچه‌های قوی‌تر نیز به آن‌هایی که ضعیف‌تر هستند کمک می‌کنند.
مربی: مونا جمشیدی
محل اجرا: کلاس کودکان افغانستانی بازمانده از تحصیل، دفتر انجمن دوست‌داران ادبیات کودک و نوجوان، ملک‌شهر اصفهان.