پیش از بلندخوانی:

ابتدا، دانش‌آموزان را به فضای باز پشت مدرسه بردیم و آن‌ها را گروه بندی کردیم. هوا گرم و آفتابی بود. سپس، دانش‌آموزان شروع به بازی با سایه‌ی دستانشان کردند. آن‌ها از این فعالیت بسیار لذت بردند.

 

پس از بلندخوانی:

در فضای کوچک کتابخانه با من بخوان، بلندخوانی کتاب « جک و سایه‌ی شگفت‌انگیزش» را آغاز کردیم. به دلیل اینکه فعالیت در پیوند با کتاب را پیش از بلندخوانی انجام داده بودیم، دانش‌آموزان به خوبی داستان را گوش می‌دادند و به تصاویر کتاب دقت داشتند.

محل اجرا: دبستان هفت‌تیر، روستای گورانکش

مربی: آقای طارق حسین‌هوت