فعالیت پیش از بلندخوانی: ساخت ماسک خرگوش‌ها، بازی‌های جذاب (تقلید صدا، پرش خرگوشی, خوردن هویج)، و کنجکاو کردن کودکان برای معرفی کاری که قرار است انجام شود. سپس بلندخوانی داستانک‌های خرگوش حکیم نوشته‌ی: محمدهادی محمدی برای دانش‌آموزان پایه‌ی ششم

آموزگار: خانم فریده توکلی

محل اجرا: مدرسه لاله های انقلاب، پاکدشت