پیش از بلندخوانی، درباره‌ی حفاظت از محیط‌زیست صحبت کردیم. سپس، صحبت از لباس‌های دوران کودکی شد. تعدادی از بچه‌ها اظهار داشتند که لباس‌های نوزادی خود را به خواهر و برادر کوچک خود داده‌اند. سپس، کتاب «لباس همیشگی من» را بلندخوانی و تصویرخوانی کردیم. بعد از بلندخوانی، سوال‌هایی در مورد داستان مطرح کردیم و بچه‌ها با دقت تمام به سوال‌ها پاسخ دادند. سپس، در فعالیت پس از بلندخوانی، برگه‌های از آدمک‌های دختر و پسر در اختیار بچه‌ها گذاشتیم و از آن‌ها خواستیم تا با پارچه‌های دورریز و چسب برای آدمک‌ها لباس درست کنند. آن‌ها از این فعالیت بسیار لذت بردند.

مربی: عبدالله‌زاده، شریفی و آقایی