داستانک‌هایی از کتاب لولوپی، الفباورزی و آواورزی را برای کودکان بلندخوانی کردیم. ماسک شخصیت‌های کتاب‌ها را ساختیم. سرزمین بهار را هم از کتاب لولوپی با کاغذ رنگی و مقوا به همراه بچه‌ها درست کردیم. بچه‌ها با عروسک‌های کاکا کلاغه و سی‌بی‌لک در حین بلندخوانی ما را همراهی می‌کردند.

محل اجرا: سراوان، دبستان شهید آرام

       بیشتر بخوانید: