امروز کتاب خانم حنا به گردش می‌رود را برای کودکان بلندخوانی کردیم. بعد از بلندخوانی، خود خانم حنا به کلاس ما آمد و کودکان با او آشنا شدند. آن‌ها خیلی ذوق کرده بودند. به عنوان فعالیت بعد از بلندخوانی، کودکان تصاویر توالی رخدادهای خانم حنا را رنگ‌آمیزی کرده و به ترتیب رخداد، کنار هم نشان دادند.

مربی: شهناز بلوچ زهی

محل اجرا: سراوان

    بیشتر بخوانید: