پس از بلندخوانی کتاب خانم حنا به گردش می‌رود، برای نشان دادن توالی رخدادهای داستان، دو فعالیت انجام دادیم. در فعالیت اول از روی صفحات کتاب پرینت سیاه وسفید گرفتیم و سپس از کودکان خواستیم تا هر کدام یک تصویر را در دست بگیرند و سعی کنند طوری کنار هم قرار بگیرند تا توالی رخدادها درست نشان داده شود. برای فعالیت دوم، کودکان از روی برگه‌های دست نامه، تصاویر کتاب را جدا کرده و با سلیقه خودشان رنگ‌آمیزی کردند و به ترتیب توالی، روی مقواهای رنگی چسباندند.

مربی: صفیه آلبا

محل اجرا: سراوان، دبستان طاهره پره کنت

بیشتر بخوانید: