برای سه پایه پیش‌دبستانی وپایه ی اول دبستان، کتاب جم جمک برگ خزون را در کتابخانه توران بلندخوانی کردیم.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

با کودکان درباره درخت انگور گفت‌وگو کردیم. اینکه انگور را در چه رنگ‌هایی دیده‌اند. مراحل رشد و میوه دهی درخت انگور را برای کودکان توضیح دادیم. اول غوره، بعد انگور و درنهایت کشمش. راجع به مزه غوره و انگور حرف زدیم و ضرب‌المثل «گر صبر کنی  زغوره حلوا سازی» را گفتیم. معنی آن را هم پرسیدیم که یکی دو نفر گفتند: یعنی باید صبر کنیم.
به بچه‌ها توضیح دادیم که چطور از غوره ترش، انگور شیرین به دست می‌آید و برای هر کاری اگر صبور باشیم حتماً به چیزی شیرین و خوشایند می‌رسیم. اینکه گذر زمان باعث می‌شود از غوره ترش، انگوری به شیرینی حلوا به دست آید.
همچنین از آن‌ها خواستیم  تا بگویند مقررات یعنی چی؟ و هرکدام چه مقرراتی در خانه دارند؟

فعالیت حین بلندخوانی:

ضرب زدن روی میز همراه با دست زدن کودکان، درحالی‌که کتاب را آهنگین می‌خواندیم. همچنین پرسیدن سؤالاتی در خصوص داستانی که بلندخوانی می‌کردیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

هم از بچه‌ها خواسته شد مقررات را نقاشی کنند.

معلم کلاس سوم فریبا خادمپور

محل اجرا: مدرسه مهر و ماهکرانی در اوز