بلندخوانی داستانک‌های نخودی نوشته‌ی: محمدهادی محمدی برای بچه‌های پایۀ دوم(کودکان بازمانده از تحصیل)

مربی: طاهره مدی

محل اجرا: موسسۀ توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران