دانش‌آموزان با علاقه‌ی بسیار کتاب‌ها را به امانت می‌برند و در هر زمانی که فرصت کنند مطالعه می‌کنند.

مربی: مجید رمرودی

محل اجرا: منطقه سفید آبه، عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: