کتاب افسانه‌ی درخت خرما و بزی بازآفرینی: محمدهادی محمدی را برای دانش‌آموزان پایه ششم بلندخوانی کردیم و سپس فعالیت‌های بعد از بلندخوانی را انجام دادیم.

مربی: خانم طهماسبی

محل اجرا: دبستان حدیث، ورامین