ریاضی‌آموز ادبی (لولوپی صفر) را با بچه‌های پیش‌دبستانی کار کردم.

مربی: سمیه قنبری

محل اجرا: موسسۀ توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران