فعالیت: ساخت قطار

توضیح: این فعالیت مرتبط با بخش چهارم داستانک دوم کتاب آواورزى تعریف شده است. از سوى دیگر از این فعالیت براى پروژه دوستى نیز استفاده شد.

هدف: آشنایى با قطار به عنوان یکى از وسایل حمل و نقل بین شهرى، تقویت دوستى و حس همکارى میان بچه‌ها

تعداد نفرات: ٧ نفر پیش دبستانى و ١٠ نفر مهدکودک

ابتدا مربیان با استفاده از کارتن واگن‌هاى قطار را درست کردند. بچه‌هاى پیش دبستانى  قطار را دیدند و سوار آن شدند. اما همه مى‌گفتند که قطارشان نیاز به رنگ دارد! هر کس در مورد رنگ کردن قطار نظر داد. سپس از آن‌ها خواستیم که از بچه‌هاى مهدکودک هم دعوت کنیم. دو نفر از بچه‌ها رفتند از بچه‌هاى مهد کودک دعوت کردند که بهشون ملحق بشن. بچه‌هاى مهد کودک به بچه‌هاى پیش‌دبستانى ملحق شدند. وقتى وارد حیاط شدند نیایش، ستایش و لیلا به بچه‌ها دست مى‌دادند و خوش آمد مى‌گفتند. سپس همه‌ى بچه‌ها با قلمو و گواش مشغول رنگ آمیزى قطار شدند.