قبل از بلندخوانی داستانک، عروسک زرافه را به کلاس آوردیم و در مورد تمام ویژگی‌های زرافه‌ها صحبت کردیم و همگی به یک سؤال رسیدیم: آوای زرافه چیست؟

هیچ‌ کس پاسخ را نمی‌دانست به همین دلیل از سی‌بی‌لک کمک خواستیم و داستان را بلندخوانی کردیم.

پس از تکرار و تمرین آوای زرافه و بره‌ها کودکان با مقوا زرافه درست کردند و با انگشت‌انشان آن‌ها را راه بردند و مسابقه دادند.

واکنش کودکان به داستان عالی بود و با دقت تمام گوش می‌دادند که یکی از کودکان گفت: مادرش جای اینکه برایش کیک تولد بخرد می‌خواهد او را به باغ‌وحش ببرد و او از نزدیک زرافه می‌بیند.

مربی: رمضانی

بیشتر بخوانید: