کلیپ به یادماندنیِ عکس‌های ارسالی شما از سراسر ایران به مناسبت روز المر (۶ خرداد ۱۳۹۶)