کتاب «معدن ذغال سنگ کجاست» نوشته‌ی محمدهادی محمدی بلندخوانی شد. قبل از بلندخوانی جلد کتاب با پوشاندن قسمت عنوان به بچه‌ها نشان داده شد هرکسی نظری داشت که بقیه آن را تایید یا تکمیل می‌کرد. با نشان دادن نام کتاب بچه‌ها غافلگیر شدند چون هیچ کدام حدسشان درست نبود و حتی فکر نمی‌کردند کتابی با این عنوان وجود داشته باشد .برای فعالیت بعد از بلندخوانی از هرکدام از بچه‌ها سوال شد که اگر تجربه‌ای از رفتن به معدن دارند آن را با بقیه در میان بگذارند و نیز روی وایتبرد شغل پدرشان را نوشتیم و هر کدام از ما در مورد آن شغل بحث می‌کردیم و فایده‌های وجود آن شغل را برای جامعه و انسان‌ها توضیح می‌دادیم. هدف از گفتن شغل پدرها شناخت و احترام به مشاغل، اهمیت وجود آن‌ها در جامعه و نیز اینکه اگر کودکی پدرش کارگر باشد از گفتن آن نباید خجالت بکشد و آموزش اینکه تمامی شغل‌ها قابل احترامند. از بچه‌ها خواسته شد اگر سنگ‌های زینتی در خانه دارند به کتابخانه بیاورند. با کمک هم توانستیم اشیا زینتی خیلی زیبایی بسازیم این کار برای بچه‌ها خیلی لذت بخش بود چون بعضی از آن‌ها اولین تجربه‌ی دست ورزی و کار با دست را داشتند.
مربی: شادی رسولی
محل اجرا: کتابخانه روناکی مکریان، گوگ‌تپه، آذربایجان غربی