فعالیت‌های انجام‌شده در راستای بلندخوانی کتاب‌های شهر گربه‌ها، چتر، هیچ هیچ هیچانه:  کاردستی (درست کردن بادبادک) نقاشی، بلندخوانی، بازی، کتاب‌خوانی، کشیدن نقاشی‌های متناسب با موضوع کتابخوانده شدە و لیبل زدن کتاب‌ها و ثبت کتاب‌های جدید. نوشتن فرم‌های ثبت‌نام

مربی‌ها: مونا اعظمی و تینا محمدی

کمک‌مربی‌ها: سارینا خیراندیش و هستی عشایری

کتابخانه با من بخوان شهرستان سرپل ذهاب