کتاب چرا دست‌هایم را باید بشویم وقتی کثیف نیستند را برای دانش‌آموزان پایه‌ی اول بلندخوانی کردیم.

بچه‌ها بعد از بلندخوانی کتاب تصمیم گرفتند بهداشت را بیشتر رعایت کنند. برای فعالیت بعد از بلندخوانی هم از دانش‌آموزان خواسته شد که تصوری که از میکروب دارند را نقاشی کنند.

مربی: الهام شادوند

محل اجرا: دبستان شهید هراتی، هامون، زابل

بیشتر بخوانید: