به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی به مهدکودک رفتیم. ابتدا چند دقیقه‌ای در مورد این روز برای بچه‌ها صحبت کردیم و توضیح دادیم که کتاب چیست؟ و برای چه باید خوانده شود. سپس کتاب کردی “چیروکی په نیره‌ک” برای بچه‌ها بلندخوانی شد و از طرف کتابخانه و برسم یادبود به هر کدام از بچه‌ها کتاب هدیه دادیم .

مربی: روناکی مکریان

محل اجرا: بچه‌های مهد کودک  باغی گوڵان، گوگ‌تپه، آذربایجان غربی