بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی خوشحال، محمودآباد، آبان 96

دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی را طبق علاقه‌هایشان به دو گروه تقسیم کردیم.
گروهی از دانش‌آموزان هر آنچه را که خوشحال‌شان می‌کرد روی برگه نوشنتد و گروهی هر ‌آنچه را که دوست داشتند نقاشی کردند.

 

مربیان: خانم‌ها راشدی و قاسمی

بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی خوشحال، محمودآباد، آبان 96

بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی خوشحال، محمودآباد، آبان 96

بیشتر بخوانید: