در ابتدا با بچه‌ها ورزش کردیم و روی تمرکز آن‌ها کار کردیم. سپس کتاب کیت، گربه، ماه نوشته‌ی: استفن لامبرت, دیوید الموند برای دختران و کتاب درخت بخشنده نوشته‌ی: شل سیلورستاین برای پسران بلندخوانی کردیم. در پایان داستان نیز کلاس نقاشی برگزار شد.

مربی: انجمن زانست و ادب اشنویه

محل اجرا: کتابخانه روستای هق، آذربایجان غربی