بلندخوانی داستانک‌های خرگوش حکیم، اوز، بهمن 96
بلندخوانی کتاب چارلی و کارخانه شکلات‌سازی، اوز، بهمن 96
کتاب «الفباورزی با کاکاکلاغه»، کوشا، بهمن96
آموزش واک اُ، محمودآباد، بهمن 96
آموزش واک اُ، محمودآباد، بهمن 96
بلندخوانی داستانک هفتم شمارورزی لولوپی+۰،محمودآباد، بهمن 96
, ,

بلندخوانی داستانک هفتم شمارورزی لولوپی+۰،محمودآباد، بهمن ۹۶

مراحل کار: نشستن کودکان در قسمت سواد لولوپی و بلندخوانی داستانک هدف این داستانک: آشنا شدن با مفاهیم بالا و پایین و راست و چپ و نزدیک و دور فعالیتی در نظر گرفته به‌صورت بازی بود، به این صورت که از کودکان می‌خواستیم مداد رنگی‌ها را در …
بارش شدید باران، سرپل‌ ذهاب، بهمن 96
بلندخوانی کتاب بوسه‌هایی برای بابا، سراوان، بهمن 96
فعالیت کتاب چه و چه وچه یه بچه، سراوان، بهمن 96
فعالیت کتاب چه و چه وچه یه بچه، سراوان، بهمن 96
فعالیت کتاب چه و چه وچه یه بچه، سراوان، بهمن 96