امروز، شنبه  ۲۵ فروردین ماه ۹۷، در شهرستان نکا، در دو مهد هوش برتر و مهد سعادت مهر نکا، آواورزی را به کودکان آموزش دادیم.

در ابتدا، به منظور آشنایی با شخصیت‌های آواورزی، آموزش را با استفاده از ماسک‌های حیوانات و آواهای آن‌ها آغاز کردیم. در ادامه، فعالیت رنگ‌آمیزی انگشتی را انجام دادیم.

 

 

در آموزش آواورزی برای گروه دیگر، آموزش را با اجرای نمایش سی‌بی‌لک و بلندخوانی داستانک‌های مجموعه آواورزی همراه کردیم.

آموزش بعدی، آموزش الفباورزی با کاکاکلاغه برای کودکان مهد عاطفه‌ها و مهد شکوفه‌های امید در شهرستان نکا و بهشهر بود. این آموزش همراه با اجرای نمایش کاکاکلاغه، واک‌های الفباورزی و بلندخوانی داستانک‌های مجموعه الفباورزی صورت گرفت.